home  contact
 


De verkoop van Antwerpse Handjes

Als Beroepsorganisatie hechten we veel belang aan onze streekspecialiteiten.

Het ANTWERPS HANDJE wordt via merken in zijn totaliteit beschermd.

( vorm, benaming, verpakking, enz.)

Ook het  produceren en/of verkopen van Antwerpse Handjes werd steeds in een reglement opgenomen.

 

Bescherming  ontwikkelen is één zaak, controle in de praktijk is een andere uitdaging.

 

Het vernieuwen van de diverse verpakkingen , einde vorig jaar , heeft ons veel positieve respons gegeven. 

Na een grondige evaluatie hebben wij geoordeeld om het imago van het Antwerps Handje nog  verder  te verbeteren.  

Een controle op de verschillende verkooppunten moet leiden tot een goed te controleren totale markt  en VOORAL tot een VOORDEEL voor onze LEDEN of licentiegebruikers.

Zij worden erkend verkooppunt, en de verbruiker zal dit via een stikker kunnen ontdekken.

Wie geen stikker heeft voorhangen is wellicht niet gemachtigd en moet gestopt worden.

 

WIE MAG ER NU WAT ?

 

Koekjes Antwerpse Handjes:

Elk lid van de Syndikale Unie kan, na ondertekening van een overeenkomst, de toestemming krijgen om deze koekjes te produceren.

Verkopen kan dit lid in zijn eigen winkel. 

Verkopen aan een derdeverkooppunt mag een lid  enkel indien dit derdeverkooppunt OOK lid is of minstens over een licentie beschikt.

Deze jaarlicentie wordt  toegekend na betaling van een licentievergoeding (30,00 EUR ).

Wij wijzen op Uw verantwoordelijkheid om deze controle uit te oefenen.  De stikker zal U hierbij kunnen helpen…

 

Chocolade Antwerpse Handjes

 

Elk lid van de Syndikale Unie kan, na ondertekening van een overeenkomst, de toestemming krijgen om deze chocolade Antwerpse Handjes te produceren.

Verkopen kan dit lid ENKEL  in zijn EIGEN winkel. 

Verkoop aan een derde  verkooppunt is ALTIJD VERBODEN !

 

Er wordt door de Syndikale Unie één producent aangeduid die produceert en verkoopt aan erkende verkooppunten.

Afnemers kunnen enkel leden of licentiegebruikers zijn, en eenvoudig te herkennen door hun stikker.

 

 

Wij willen er op wijzen dat de verkoop van de koekjes en chocolade Antwerpse Handjes steeds dienen te gebeuren in te gepatenteerde verpakking die te verkrijgen is via Uw Beroepsvereniging.