home  contact
 


sociale dienst - loonaangifte - loonbegeleiding


1. Organisatie
Fiducount is een coöperatieve vennootschap waarvan de aandelen in het bezit zijn van de plaatselijke beroepsbonden van de Syndikale Unie. Zij wordt geleid door de algemene voorzitter dhr. Leo Kuylen. Het dagelijks bestuur is in handen van afgevaardigd bestuurder directeur nl.; Bruno Kuylen.

 

2. Doel
Fiducount werd opgericht als commerciële organisatie met het doel de leden die dit wensen een begeleiding te geven op sociaal vlak. Deze dienstverlening gebeurt tegen betaling. Met het oprichten van deze afzonderlijke organisatie heeft men getracht om de ledenbijdrage van de Syndikale Unie volledig gescheiden te houden van enige vorm van commercialisatie. Een essentiële voorwaarde is wel dat men lid is van de beroepsfederatie voordat men van voornoemde diensten kan gebruik maken.

 

3. Sociale Dienst
Als je personeel tewerkstelt ben je uiteraard verplicht om je te schikken naar bepaalde wettelijke regelingen. Zo is het opstellen van een arbeidsovereenkomst, een arbeidsreglement en een personeelsregister noodzakelijk.

Ook de lonen van uw personeelsleden moeten berekend en aangegeven worden. De arbeiders bevinden zich in het paritair comité 118.03 en de bedienden in het paritair comité 201. De vergoeding van uw personeelsleden gebeurt op basis van minimum baremalonen die volgens CAO-overeenkomsten aangepast worden. Om u bij te staan in deze problematiek kan een beroep doen op een tweetal gespecialiseerde medewerkers van ons secretariaat. Zij werken on-line met het sociaal secretariaat van SD WORX en kunnen u adviseren over verschillende problemen zoals, klein verlet, eindejaarspremie, vakantieregelingen, ontslag.

Indien U wenst kan voor uw bedrijf een SOCIALE MAP samengesteld worden.
Deze map bevat alle sociale documenten (arbeidsreglement, afwijkingstabel, personeelsregister, verzekeringsgegevens) en is uiterst handig omdat u bij een controle van de sociale inspectie alles gegroepeerd kan voorleggen.

Ook kunt u via onze medewerkers modellen van arbeidscontracten met verkorte opzegperiode, modellen van opzegbrieven en allerhande informatie zoals over brugpensioenregeling verkrijgen.