home  contact
 






Geen deelname aan de BOLLEKESFEESTEN te ANTWERPEN

De stad Antwerpen heeft enkele maanden gelden aan de vzw Antwerpse Streekproducten laten weten dat voor de editie 2017 er een nieuwe aanpak gepland stond.Zo werd de Handjesworp geschrapt onder het voorwendsel dat het hier enkel om voedselverspilling gaat en werd het ontbijt voor 1.500 Antwerpenaren afgeschaft waardoor ons aanbod om producten af te bakken voor dit ontbijt ook verviel. Het grote struikelblok in de discussie over verderdeelname was de intentie van de Stad Antwerpen om de Bollekesfeesten te laten sponseren door de supermarktketen Lidl. De raad van bestuur heeft geoordeeld dat het promoten van ambachtelijke bakkerijproducten onder de vlag van een supermarktketen die vandaag een van onze grootste concurrenten is niet kan. Vooral om deze reden heeft de RvB beslist niet deel te nemen aan de Bollekesfeesten 2017.

Afbeeldingen

119824_BOEKJE1
119824_BOEKJE4
IMG_9041
IMG_9050